สินค้า และบริการ

ราคา สินค้า เมล็ดพันธุ์
?เมล็ดพันธุ์ผักพายน้อย 1 ชุด 10,000 เมล็ดพันธุ์ ราคา 80 บาท
?เมล็ดพันธุ์ก้านจอง 1 ชุด 5,000 เมล็ดพันธุ์ ราคา 80 บาท
?เมล็ดพันธุ์ฟักทอง ประกายทอง 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักขี้หูด 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์เมล่อน 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์มะละกอ ฮอลแลน 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์มะละกอ แขกดำ 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักปลัง 1 ชุด 50 – 70 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นสักทอง 1 ชุด 40 – 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นพยุง 1 ชุด 40 – 60 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์แตงโมพันธุ์ตอปิโด 1 ชุด 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นประดู่ 1 ชุด 20 เมล็ดพันธุ์ ราคา 59 บาท
?เมล็ดพันธุ์บวบเหลื่ยม 1 20 เมล็ดพันธุ์ ชุด ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นมะค่า 1 ชุด 20 เมล็ดพันธุ์ ราคา 59 บาท
?เมล็ดพันธุ์เหลืองปรีดียาธร 1 ชุด 40 – 70 เมล็ดพันธุ์ ราคา 59 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นดอกแค 1 ชุด 20 เมล็ดพันธุ์ ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นขนุน 1 ชุด 20 เมล็ดพันธุ์ ราคา 49 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นยอ 1 ชุด 40 – 50 เมล็ดพันธุ์ ราคา 80 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นน้ำเต้า 1 ชุด 10 – 20 เมล็ดพันธุ์ ราคา 80 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นทองอุไร 1 ชุด 40 เมล็ดพันธุ์ ราคา 39 บาท
?เมล็ดพันธุ์ต้นฟ้าทลายโจร 1 ชุด 80 เมล็ดพันธุ์ ราคา 80 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์กรีนโอ๊ต 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์เรดโอ๊ต 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์กรีนคอส 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์ผักกาดหอม 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์กรีนโบว์ 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?เมล็ดพันธุ์ผักสลัด พันธุ์เรดโบว์ 1 ชุด 100 – 200 เมล็ดพันธุ์ ราคา 29 บาท
?มีบริการเก็บเงินปลายทาง บวกเพิ่ม 60 บาท
?แจ้งจำนวน ชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้เลยจ้า
หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ 0987473250 หรือ@line 0987473250

เมล็ดพันธุ์ผลไม้ #เมล็ดพันธุ์ผัก#ต้นไม้ #ต้นพืชผักสวนครัว


Farm organic 100%